اره کاری و برش

ASte 638

اره عمودبر فلزات همراه با سرعت متغیر و صفحه پایه فولاد ضد زنگ برای دقت، قدرت و طول عمر بی نظیر

ASte 638

اره عمودبر