دریل مگنتی (گردبُر)

KBM 32 Q

کوچک و چابک، مناسب برای عملیات نصب

KBM 32 Q

دستگاه گردبُر فلزات تا قطر 32 میلیمتر

KBM 50 Q

سبک وزن، کاربری ساده همراه با گیربکس 2 سرعته برای دریل کاری موثر در کارگاه و سایت

KBM 50 Q

دستگاه گردبُر فلزات تا قطر 50 میلیمتر

KBM 50 U

همه کاره همراه با گیربکس 2 سرعته و حداکثر کارایی برای کار در کارگاه و سایت

KBM 50 U

دستگاه گردبُر فلزات تا قطر 50 میلیمتر

KBM 50 auto

سبک وزن و هوشمند، گیربکس 2 سرعته تمام اتوماتیک، صرفه جویی در زمان و هزینه در کارگاه و سایت

KBM 50 auto

دستگاه گردبُر فلزات تا قطر 50 میلیمتر

KBM 65 U

پر قدرت همراه با گیربکس 2 سرعته با کارایی بالا برای کارهای عمومی کارگاهی

 

KBM 65 U

دستگاه گردبُر فلزات تا قطر 65 میلیمتر

KBM 80 U

پر قدرت همراه با گیربکس 3 سرعته و حداکثر کارایی و اثربخشی برای کار در کارگاه

KBM 80 U

دستگاه گردبُر فلزات تا قطر 80 میلیمتر

KBM 80 auto

پر قدرت و هوشمند، گیربکس 3 سرعته تمام اتوماتیک برای حداکثر اثربخشی در کارگاه

KBM 80 auto

دستگاه گردبُر فلزات تا قطر 80 میلیمتر