سنگ فرز

WSG 15-125 P

دستگاه مینی سنگ 1500 وات ارگونومیک و قدرتمند برای سنباده زنی و برش به صورت اثربخش

 

WSG 15-125 P

مینی سنگ 1500 وات - دیسک 125 میلیمتر

WSG 12-125 P

دستگاه مینی سنگ 1200 وات ارگونومیک و قدرتمند برای سنباده زنی و برش به صورت اثربخش

WSG 12-125 P

مینی سنگ 1200 وات - دیسک 125 میلیمتر

WSG 8-115

دستگاه مینی سنگ 800 وات ارگونومیک، برای پلیسه گیری، سنباده زنی و برش

 

WSG 8-115

مینی سنگ 800 وات - دیسک 115 میلیمتر

GSZ 11-320 PERL

سنگ فرز انگشتی قدرتمند و ارگونومیک با طول بلند برای سنگ زنی و براده برداری سنگین در مناطق دور از دسترس

GSZ 11-320 PERL

سنگ فرز انگشتی - 1010 وات

WSG 17-125 P

دستگاه مینی سنگ 1700 وات ارگونومیک و قدرتمند برای سنباده زنی و برش به صورت اثربخش

 

WSG 17-125 P

مینی سنگ 1700 وات - دیسک 125 میلیمتر

WSG 17-70 Inox

دستگاه حرفه ای با دور متغیر برای کار بر روی فولاد ضد زنگ

WSG 17-70 Inox

مینی سنگ 1700 وات - دیسک 125 میلیمتر

WSG 17-70 Inox starter set

ست استاندارد کار با فولاد ضد زنگ برای آماده سازی جهت پرداخت سطوح، لوله ها و پروفیل ها

WSG 17-70 Inox starter set

ست استاندارد کار با فولاد ضد زنگ

WSG 20-180

سنگ فرز قدرتمند برای سنگ زنی

WSG 20-180

سنگ 2000 وات - دیسک 180 میلیمتر

WSG 20-230

سنگ فرز قدرتمند برای سنگ زنی و برش

WSG 20-230

سنگ 2000 وات - دیسک 230 میلیمتر

WSG 25-180

قویترین سنگ فرز فاین برای کارهای سنگین سنگ زنی

WSG 25-180

سنگ 2500 وات - دیسک 180 میلیمتر

WSG 25-230

قویترین سنگ فرز فاین برای کارهای سنگین برش و سنگ زنی

WSG 25-230

سنگ 2500 وات - دیسک 230 میلیمتر