پولیش و سنباده زنی

BF 10-280 E Start-Set

سوهان تسمه ای بسیار قدرتمند برای گوشه و لبه ها در ماشین کاری فولاد ضد زنگ

BF 10-280 E Start-Set

دستگاه سوهان تسمه ای

KS 10-38 E - Set

سنگ جوش نبشی - نواری برای نقاط دور از دسترس در سازه های فلزی

KS 10-38 E - Set

ست سنگ زنی جوش نبشی - نواری

RS 12-70 E - Set

ست استاندارد فولاد ضد زنگ برای کاربرد های عمومی در پولیش و سنباده زنی لوله

RS 12-70 E - Set

ست حرفه ای سنباده زنی لوله 

WPO 14-25 E

دستگاه پولیشر بسیار قدرتمند برای بازسازی رنگ

 

WPO 14-25 E

دستگاه پولیش خودرو

WPO 14-25 E stainless steel starter set

ست تخصصی پولیش و سنباده زنی فولاد ضد زنگ - مناسب برای طیف وسیع عملیات و پرداخت سطوح ورق و لوله از سنگ زنی تا آینه کاری

 

WPO 14-25 E stainless steel starter set

ست استاندارد کار با فولاد ضد زنگ

WSG 17-70 Inox starter set

ست استاندارد کار با فولاد ضد زنگ برای آماده سازی جهت پرداخت سطوح، لوله ها و پروفیل ها

WSG 17-70 Inox starter set

ست استاندارد کار با فولاد ضد زنگ