دریل / پیچ گوشتی شارژی

ASCM 12 QC

قویترین پیچ گوشتی / دریل 12 ولت شارژی : همراه با موتور بدون ذغال، جعبه دنده 4 سرعته و سه نظام قابل تعویض

ASCM 12 QC

پیچ گوشتی / دریل 4 سرعته شارژی

ASCM 12 QC Set

ست پیچ گوشتی / دریل 12 ولت شارژی : همراه با موتور بدون ذغال، جعبه دنده 4 سرعته، سه نظام قابل تعویض و رنج وسیعی از ابزارگیر ها جهت دریل کاری، قلاویزکاری و بستن پیچ

ASCM 12 QC Set

پیچ گوشتی / دریل 4 سرعته شارژی

ASCM 18 QM - 2.5 Ah

پیچ گوشتی / دریل 4 سرعته شارژی با موتور بدون ذغال و رابط QuickIN MAX

ASCM 18 QM - 2.5 Ah

پیچ گوشتی / دریل 4 سرعته شارژی

ASCM 18 QM - 5 Ah

پیچ گوشتی / دریل 4 سرعته شارژی با موتور بدون ذغال و رابط QuickIN MAX

ASCM 18 QM - 5 Ah

پیچ گوشتی / دریل 4 سرعته شارژی